28.03.2023

Case study: kuidas kaasasime tiimi liikme, keda me tegelikult veel ei tundnud

2022. aasta lõpus, mil tehisintellekti areng pani kogu maailma ahhetama, ent loovinimesed ärevust tundma, leidis Imagine\TBWA koos oma kliendi Kaubamajaga, et pole paremat aega AI-ga koostöö proovimiseks. Ja kui juba, siis suurelt.

Kaubamaja uus kampaania sündis koostöös AI-ga. Visuaal: Iris Kivisalu, Imagine\TBWA, Fotografiska, Ma-Ke LAB.

Julgus tundmatus kohas vette hüpata tuli seekord meie kliendi Kaubamaja poolt. Kaubamaja teeb juba mõnda aega koostööd Fotografiskaga, pakkudes oma vaateaknaid Fotografiska näituste n-ö laienduseks. Sel talvel otsis Fotografiska võimalust tõstatada AI-temaatika laiemalt ning kuna Kaubamaja oli just alustamas kevadkampaania loomist, sündis mõte need kaks eesmärki liita. Kaubamaja kaasas Imagine\TBWA ning hakkasime üheskoos mõtlema, kuidas jõuda lahenduseni, mis toetaks nii Kaubamaja kevadkampaaniat kui ka Fotografiska agendat.

Ettevalmistus

Tegime kohe alguses otsuse, et me ei tee tehisaruga midagi pelgalt tehisaruga tegemise pärast, vaid vaatame protsessi üle selle pilguga, kus võiks AI-st kasu olla – kuidas ta võiks loovprotsessi kasvatada ja mitmekesistada. 

Nii oli ka kohe selge, et me ei jäta välja ühtki tavapärast loovtiimi liiget, st keegi ei jää oma tööst ilma nagu on peljatud. Tuli lihtsalt leida tegijad, kes oleks nõus meie eksperimendiga kaasa minema ja valmis oma loomingut AI kätte andma. Meil õnnestus selline meeskond panna kokku esimesel katsel.

Nagu iga teise tehnoloogia puhul, eeldab ka tehisaru kasutamine eelteadmisi ja kasutamisoskust. Et mõned meie tiimi liikmed olid juba varem AI-ga mänginud, oli meil kasutamise ABC selge, aga et lõpptulemuse kvaliteedis ikka kindel olla, kaasas Fotografiska protsessi ka tehisintellekti eksperdid disainilaborist MA+KE lab.

Nägime mitmeid kohti, kus AI saab loovprotsessile kaasa aidata. Me ei kasutanud seda ainult kampaania lõpptulemuse valmistamiseks, vaid AI rääkis kaasa ka kampaania võimalike suundade väljamõtlemisel, moodboard’ide koostamisel jms.

Lõppeesmärgina pidi sündima kampaania visuaal, kus on alles inimene – inimese tehtud fotod inimmodellist ja inimese loodud moetoodetest –, aga kuhu robot on lisanud oma kihi ja tõlgenduse. Andsime AI-le sisendiks meie tehtud moefoto, millest AI inspireerus ja oma visuaali lõi.

Mida teada saime?

Töö käigus nägime, et tehisintellektiga koos töötamisel tuleb arvestada kaht asjaolu. Esiteks on tehisintellektil just talle omane selgelt äratuntav käekiri. Umbes nii nagu on äratuntavad stocki pildid. AI esteetika kaldub fantaasiamaailma ja animatsiooni. Siit tuleneb ka teine aspekt – kui AI-le anda vabad käed, hakkab ta looma ebarealistlikke ja päriselus teostamatuid objekte. Näiteks riided, mida pole võimalik valmis õmmelda, või hooneid, mida ei saaks päriselt ehitada.

Meie eesmärk oli tehisaru kaasata aga sellesse, mida just meie tahtsime näidata. Tahtsime mängida realismi ja fantaasia piirimail, luua modelli, kes kannaks riideid, mis vastavad hooaja moesuundadele ning näeksid ka realistlikud välja.

See tähendas, et pidime esimese asjana õppima tundma, kuidas tehisaru mõtleb – kuidas ta meie ideid ja eri objekte tõlgendab. Selleks tegime päris photoshoot’ile eelnevalt testpildistamisi ja andsime fotosid AI-le tõlgendada. Ning kui moeseeria oli üles pildistatud, hakkasime AI-le õpetama, millise lõpptulemuse poole ta peaks liikuma. Peale selle, et visuaal pidi nägema välja võimalikult realistlik, tuli AI-le öelda näiteks ka seda, kust poolt valgus langeb või millises poosis peaks modell olema.

Mõnes mõttes toimub AI õpetamine sarnaselt inimese väljaõppele, aga kui inimene taipab üsna kiiresti, mida temalt oodatakse, siis AI mõtleb algoritmide ja infobaaside põhiselt. Infobaasi tuleb kasvatada, et ta saaks aru, mida temaga suhtleja taotleb. See kõik eeldab pikka meelt ja omajagu aega, alguses võib-olla ka unetuid öid. Tehniliselt ei ole töö keerulisem kui tavapäraste fotodega, kõige keerulisem ongi panna AI tegema just seda, mida sina soovid.

Tulemus

Võib öelda, et me saime sellega hakkama – meie ja AI ühistöö tulemusena sündis visuaal, kus on omajagu fantaasiamaailma, ent üldmulje on üsna realistlik. Seda näitab ka fakt, et meilt on kampaania ajal mitu korda uuritud, kas pildil olev kevadjakk ja modellid on päris või vaid fantaasia. Lisaks põhivisuaalile lõime AI-ga Kaubamaja moeseeriasse ja sotsiaalmeediasse pilte, kus andsime tehisarule vabamad käed ja näitasime, milleks ta võimeline on. 

Kõige vabamalt sai tehisintellekt demonstreerida oma võimeid Fotografiskas praegugi avatud näitusel „Pikseldatud unistused“, kus see lõi ja loob visuaale inimeste fantaasiate põhjal ning tõstatab seekaudu küsimusi kunsti ja AI ühisest tulevikust.

Paralleelselt visuaalse tehisintellektiga katsetasime ka seda, kuidas saab kampaaniatesse kaasata tekstipõhist tehisaru Chat GPT-d. Vestlusest temaga sündis Kaubamaja ajakirja Hooaeg intervjuu, kus AI mõtestab ise oma olemust ja tulevikku. Ja tõepoolest, tehisintellekt on tänaseks nii võimekas, et esmapilgul polegi aru saada, et vestluspartneriks on inimese asemel robot.

Foto: Imagine\TBWA

Kokkuvõtteks

Tehisintellekt on tulnud, et jääda. Seda tuleb võtta võimaluse, mitte paratamatusena. Kõige suurem oht ei seisne siinjuures mitte töökohtade kadumises, vaid inimeste loovuse kadumises. Selles, et inimesed muutuvad mõttelaisaks ja hakkavad AI-d kasutama lihtsalt AI pärast.

Oluline on pigem vaadata, kuidas AI-d strateegiliselt kasutada. Kas see avardab su mõttemaailma, aitab üle loomekriisist, lühendab loovprotsessis mingit etappi ja vabastab aega, mida kasutada paremate lahenduste väljamõtlemiseks?

AI ei ole loov, loov on ikka inimene. Inimene oma ekslikkuses teeb vigu, aga selles peitub ka potentsiaal, et sünnib midagi suurt. Meie näeme tulevikus tehisaru kui lisatööriista nagu fotoaparaat või arvuti. Kindlasti ei asenda see inimaju.

Autor: Imagine\TBWA
Toimetas: Siim Kera, TULI

Imagine\TBWA on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 110 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt