28.02.2019

BDO Eesti garanteerib Kuldmuna tulemuste õigsuse

Audiitorfirma BDO
Eesti garanteerib tänavu Kuldmuna hindamise ja tulemuste õigsuse ning auhindade
jagamine käib audiitorite valvsa silma all 11. ja 12. märtsil.

Fotol: BDO Eesti partnerid. Küsimustele vastab BDO Eesti äriarendus- ja
Karin Luiga.

BDO Eesti on tänavu peatoetaja.
Miks otsustas audiitorfirma loovusfestivalile õla alla panna?

Aga
miks ka mitte? Kuigi meie tegevusala on üsna konservatiivne, on inimesed, kes
siin toimetavad, oma ala kirglikud asjatundjad, kes oskavad hinnata erinevaid
koostöövorme ja väljundeid.

Mitmete
edukate projektide puhul oleme just nimelt näinud võimalusi kohtades, kus
teised seda isegi ei otsi. Meie arvates ei pea finantsarvestuse asjatundjad
piirduma ainult oma valdkonna konverentside ja liitudega. Meie klientidele on
olulised ka paljud muud teemad ja laiem pilt. Tõeliselt suured asjad leiavad aset
eri valdkondade piiride üleselt ning kokkupuutekohtades. Kuldmuna on üks
nendest, kus nägime head pinnast laiema ning vastastikku kasuliku koostöö
jaoks.

Lisaks
huvitab BDO-d muidugi Kuldmuna konkursiga kaasnev loovuse tunnustamine kui
selline – loovuse väärtustamist ja tunnustamist ei ole kunagi liiast. Meid
seovad sarnased väärtused – loovust väärtustavad ja hindavad kõrgelt nii BDO
kui Kuldmuna konkurss.

Ühel
või teisel viisil osaleme me kõik tuleviku konstrueerimises ja mulle isiklikult
väga meeldiks, kui igasugu vaimset prügi jääks vähemaks ning tegevuste tõhusus
ja mõju oleksid läbi mõeldud ja eesmärgistatud. Leidlikkus ja loovus on
seejuures tulemuslikkuse väga olulised tegurid.

Räägi palun lähemalt, mis ettevõte on BDO
Eesti. Millise mure või küsimusega loovagentuurid ja turundajad võiks teie
poole pöörduda?

BDO
pakub nii Eestis kui üle kogu maailma audiitorteenuseid, äri- ja
maksunõustamist ning raamatupidamise ja palgaarvestusteenuseid.

Raamatupidamise
ja aruandluse kohustus puudutab igat äriühingut. Auditi või ülevaatuse
kohustuse nõuded tulevad seadusest ning agentuuridel peab vandeaudiitori teenuste
vajamiseks olema vastav müügitulu, varade maht ja/või töötajate arv.

Rahvusvahelistel
turgudel ning piiriüleselt tegutsejad lähevad näiteks aina julgemalt seda teed,
et usaldavad oma seni sisesed äritugiteenused (sh raamatupidamise ja/ või
palgaarvestuse) spetsialiseerunud teenusepakkujale, kes tagab stabiilse
ressursi olemasolu ja kvaliteetse teenuse. Tänu sellele on võimalik vähendada
tugiteenuste töötajate värbamisega ning hoidmisega kaasnevaid lisa- ja
koolituskulusid. Piiriüleselt toetav partner loob täiendava kindlustunde tänu
rahvusvahelises võrgustikus oluliselt kõrgemal tasemel olevale
teadmusjuhtimisele.

BDO
ülemaailmse võrgustiku toele tuginedes on meil võimalik pakkuda klientidele
tipptasemel teenuseid kõigis finantsarvestuse ja -aruandluse valdkondades ning
olla abiks ka neis funktsioonides, mis toetavad või asendavad majasiseseid
protsesse.

Ärinõustamise
poole pealt tasub BDO kaasata, kui agentuur kaalub oma- või laenukapitali
kaasamise, ühinemise, jagunemise või osaluse müügi mõtteid.

Lisaks
ettevõtte väärtuse hindamisele ja ärianalüüsile, pakume me ka kaubamärgi
hindamist, mis võib vajalik olla ka näiteks mõnele kliendile hoopis ja siis on
hea osata juhendada teed asjatundjate juurde.

BDO
kaasamine tähendab üldreeglina ka huviliste ringi laiendamist Eestist
väljapoole, mis tõstab tehingute optimaalsema õnnestumise tõenäosust.

Ning
maksunõu tasub küsida näiteks töötajate värbamisel välisriikidest või oma
inimeste lähetamisel. Teenuste osutamisel piiriüleselt või grupisiseselt muutub
siirdehindade maksustamise teema ka Eestis järjest aktuaalsemaks.

BDO Eesti
garanteerib Kuldmuna hindamise ja tulemuste õigsuse ning auhindade jagamine
käib teie audiitorite valvsa silma all 11. ja 12. märtsil. Kas iga loovkonkursi žüriis peaks olema audiitor ja
miks?

Arenenud
audititraditsioonidega riikides on sõltumatute audiitorfirmade kaasamine
konkursside tulemuste hindamise läbipaistvuse kasvatamiseks küllaltki levinud
ja tavapärane. See tähendab, et igasuguse
vähegi üldsusele olulist kaalu omava konkurssi puhul on heaks tooniks välise sõltumatu
osapoole kaasamine, kes hoiab protsessil silma peal ja on samas ka kõigi
osalejate võrdse kohtlemise eest seisja. Konkursile töid esitades on kõigi
kandidaatide ootus, et žürii teeb tööd professionaalselt ja audiitori kohalolek
annab sellele täiendava kvaliteedigarantii. Nagu ma eelpool ka mainisin, on
audiitorteenus oma olemuselt kindlust andev teenus. Nii ka siinkohal.

Sa oled BDO Eesti äriarendus- ja
kommunikatsioonijuht. Räägi palun, millega sa oma töös tegeled? Millised on
suurimad väljakutsed?


BDO logo 150dpi RGB 290709%20300

Mul on väga äge töö ja BDO on olnud suurepärane koht, kus
olen saanud korda saata igasuguseid piire nihutavaid projekte. Kuigi valdkond
on konservatiivne, ei tähenda see kindlasti, et äriarendus- ja kommunikatsioonijuhi
töö siin igav ja väljakutsetevaene oleks, pigem vastupidi.  

Kui turundusest on tuttavad 4P-d ( Product, Place, Price, Promotion) siis BDO 4P-d on Passionate, Pragmatic, Professional
ja Personal. Mul jookseb BDOs viies
aasta ja iga kord, kui ma oma tööst rääkima satun, tunnen, kuidas mõnus õhin
häälde tekib ja ma ei väsi välja mõtlemast erinevaid viise, kuidas BDO
teenuseid ja lahedaid inimesi oma professionaalsete oskustega toetada.  

Lahenduste otsimine ebatraditsioonilistest kohtadest käib
minu arsenali juurde nagu ka pealtnäha tavaliste ja igavate tegevuste keeramine
uude võtmesse, mis üldjuhul väga häid tulemusi on toonud.  

BDO lubadus kasvatada panustavate inimeste turuväärtust ei
ole ilus aga sisutühi loosung, vaid selle nimel teeme me iga päev ja järjepanu tööd,
olles muuhulgas viljelemas ka ettevõttekultuuri, mis väärtustab loovust ning
aktiivset panustamist ja kaasamist.  

Inimeste juhtimine käib ikka läbi isikliku eeskuju ja nii
näiteks panustan ma oma aega järelkasvu koolitamisele, andes Tallinna Ülikoolis
loenguid suhtekorralduse ja kriisikommunikatsiooni ainetes ning õpetades
Tallinna Majanduskoolis turunduse strateegilist juhtimist.  

Lisaks on mul igakuine koostöö Marketing Instituudiga, kes
on oma südameasjaks võtnud säravamate turunduskampaaniate väljatoomise igal
kuul Turundustähti jagades.  

Kuldmuna toetamine on meie üks neist piire nihutavatest
projektidest, mis panustab koostööle ja kaasamisele ning sildade ehitamisele
sinna, kus teised pole sarnaselt veel mõelnudki. Minu silmis on siin
hulgaliselt kasutuskõlbulikke võimalusi, mis tulevad kasuks organisatsiooni
siseselt, kliendisuhtluses kui ka laiemalt. 

Intervjueeris: Silja Oja, Turundajate Liit

Vaata ka: 

www.bdo.ee

www.kuldmuna.ee

Kõik uudised