09.01.2017

Avatud innovatsiooni- ja arendusosaku võimalused

MIS on innovatsiooniosak? Kui ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks veidi nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis innovatsiooniosak on mõeldud just sinule. Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

 

MIKS? (innovatsiooniosakute eesmärgid) Innovatsiooniosakute eesmärgiks on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Mida rohkem tekib sidemeid ettevõtjate ja ülikoolide ning katselaborite, samuti insenertehnilisi- ja disainiteenuseid pakkuvate ettevõtjate vahel, seda enam oskavad ka teenuseosutajad pakkuda ettevõtjakeskseid lahendusi. Seega on innovatsiooniosak kasulik mõlemale poolele.

 

 

KELLELE? Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).  Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, saavad toetust taotleda ettevõtted, kellel varasem koostöökogemus puudub. Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid. Samuti ei saa taotlejaks olla ettevõte, kes on juba varasemalt innovatsiooniosaku toetust saanud. Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse raames.
 

 

MILLEKS? Innovatsioonialaste teenuste ostmist toetatakse järgmistes valdkondades:

 

• toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;

 

• tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;

 

• tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;

 

• teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;

 

• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;

 

• metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;

 

• tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine
 

 

PALJU? Toetuse piirmääraks on kuni 80% abikõlblikest kuludest:

 

• kuni 4000 eurot taotluse kohta  
 

 

Arendusosaku kohta leiate rohkem infot siit.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt