04.06.2020

ARVAMUS. Ranno Pajuri: Eesti seadused on täitmiseks nii Läti reklaamiagentuurile kui ka rahvusvahelisele ettevõttele

Telia Eesti brändi ja turundusosakonna juht Ranno Pajuri Tele2 reklaamikampaaniast. Lisatud Tele2 turundusdirektor Ines Estrini kommentaar.

Telia Eesti brändi ja turundusosakonna juht Ranno Pajuri. Foto: Jake Farra.

Veidi rohkem kui aasta tagasi alustas Turundajate Liidus tööd turustandardite töögrupp eesmärgiga luua ausam, avatum ja koostööaltim tegevuskeskkond nii klientide, agentuuride kui ka regulaatorite jaoks. Ma usun, et sellest ettevõtmisest on olnud kasu. Edasiminekutest mitmes liinis kirjutas ka Joel Volkov TULI portaalis mõni aeg tagasi. Mulle tundub lisaks, et respekt agentuuride ja klientide vahel on paranenud ning turunduskogukond on tervikuna hakanud rohkem väärtustama professionaalset suhtumist meie erialal toimuvasse.

Seda teravamalt riivas silma Tele2 üheksakümnendate stiilis reklaamikampaania, mis laseb laias kaares reklaamiseaduse üldpõhimõtete peale ja isegi ei püüa varjata soovi rikkuda seadust. Reklaamiseaduse paragrahv 4 kirjeldab seaduse üht olulisemat põhimõtet: reklaam ei tohi olla eksitav. See ei ole erinevaid tõlgendusi võimaldav soovitus. See norm on absoluutne ja punkt. Manipuleeritud andmetega reklaamid jäid enamasti ikkagi eelmisse sajandisse ja aastal 2020 midagi sellist Eesti meediaruumis näha tundub väga ootamatu.

tele2 postimees2

Samuti keelab reklaamiseadus teiste kaubamärkide alavääristamise ja halvustamise. Kui Tele2 reklaami eesmärk ei ole halvustada teist brändi, siis mis see on? Teine variant oleks ebakompetentsus, aga selle ma esialgu siiski välistaksin. Konkurenti halvustama kipuvad tavaliselt need turuosalised, kellel pole endal midagi öelda. See tuletab mulle samuti meelde metsikuid üheksakümnendaid, kui minu esimeseks koolijärgseks püsivaks töökohaks oli üks Eesti PR-firmasid. Valdav osa meie tollastest klientidest tellisid PR-teenust eeskätt konkurentide kohta negatiivse meediakajastuse saavutamiseks, mitte enda sõnumite edastamiseks. Loomulikult ei olnud sellisest tegevusest kliendile tuhkagi kasu, sest enda brändi ju teiste mustamisega ei arenda.

Põhjus, miks ma üldse tahtsin sellele ebaõnnestunud kampaaniale tähelepanu juhtida on selles, et kui Eesti hästi toimivas turunduskogukonnas hakkavad rahvusvahelised kontsernid seadusi nii avalikult rikkuma, siis see seab väga halva eeskuju teistele. Kui Tele2-sugune ettevõte, kellel on kindlasti väga hea ligipääs õigusabile, mitte lihtsalt ei flirdi seaduse piirimail, vaid täiesti labaselt eirab seaduse üldpõhimõtteid, siis miks peaksid väiksemad ettevõtted reegleid täitma?

Tele2 koduleheküljel on räägitud ettevõtte väärtustest. Üks neist on julgus, mis tähendavat muuhulgas julgust tunnistada vigu ja neist õppida. Kui see väärtus on tõepoolest ettevõttele oluline ja Tele2 huvitab ka seadusi järgiv reklaamimaastik, siis äkki on ettevõtte juhtkonnal nii palju otsustavust, et see seadust rikkuv kampaania tööõnnetuseks tunnistada ning selle levitamine lõpetada. Ettevõte võib ju olla rahvusvaheline ja agentuur võib olla palgatud Lätist, aga Eesti seadusi peab täitma.

Ranno Pajuri
Telia Eesti brändi ja turundusosakonna juht

KOMMENTAAR

ines estrin va25cc2588ike portree
Tele2 turundusdirektor Ines Estrin

Tele2 turundusdirektor Ines Estrin:

Miks peaks tarbijavaenulikke praktikaid ründama siidkinnastes?

Miks peaks tarbija leppima lepingutesse peidetud lisatasude, külmade müügikõnede ja suhtumisega, et letialuseid parimaid hindu pakutakse vaid nendele klientidele, kes teise operaatori juurde lahkuda tahavad?

Miks ei tehta parimaid pakkumisi esmajärgus enda lojaalsetele ja pikaajalistele klientidele?

Miks häirib konkurendi, tarbija või meedia kriitika, aga vastused sellele on kättemaksuaktsioonid, hirmutamine kohtuasjadega või hämamine?

Tele2 seisab läbipaistva hinnastamise eest ja halbadele praktikatele avalikult tähelepanu juhtimise eest. See tähendab ka enda vigade omaksvõttu ja käitumise parandamist, kui selleks põhjust. Mastaapselt ebaõiglaste äripraktikate läbivalgustamine nende hulka ei kuulu. Operaatorite avalike hinnakirjade avalik kõrvutamine nende hulka ei kuulu. Omaenda klientide rongi alla viskamine nende hulka ei kuulu.


Telia Eesti on on Turundajate Liidu (TULI) liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 78 ettevõtet.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt