23.11.2021

Andro Kullerkupp: strateegia koostamisel kõhutundest lähtumine on väga ohtlik mäng

Neli aastat EASi strateegia praktikumides mentorina kaasa löönud Andro Kullerkupp usub, et ilma läbimõeldud strateegiata on ettevõtlusega tegelemine vaid sihitu rapsimine.

Nii mõnelgi ettevõtjal võib tekkida küsimus, milleks oma nišis tegutsevale väiksemale ettevõttele on strateegia vajalik. Sadu ettevõtteid nõustanud Andro sõnul peab strateegia olema igal ettevõttel, suurusest olenemata.

“Ning tegelikult on see mingis vormis igal ettevõttel ka olemas – ikka liigutakse mingisuguses suunas ning tehakse otsuseid mingitel alustel,” märgib Andro. “Kuid toimiv strateegia on selline, mis aitab süsteemselt liikuda oma eesmärkide suunas ja selleks peab strateegia olema ka korrektselt vormistatud.” Seda enam, et ettevõtjale jääb 24st tunnist pidevalt väheseks, seega peavad ärkveloleku tunnid olema maksimaalselt saavutustele suunatud.

Eesmärkide saavutamine muutuvates oludes on alati suur väljakutse. See eeldab õigeid tegevusi, mis omakorda vajavad õigeid otsuseid ja nende aluseks peab olema õige info. Strateegia loomisel saab kõik alguse infost ja andmetest, mis kogutud paljudest allikatest sealhulgas töötajatelt, klientidelt, konkurentidelt ja partneritelt.

“Strateegia koostamisel kõhutundest või eeldustest lähtumine on väga ohtlik mäng, sest see peab põhinema konkreetsel tagasisidel ja kindlatel faktidel, vastasel korral on tulemuseks seisak kuni konkurendi ilmumiseni, kes oskab samadest andmetest enamat välja lugeda,” hoiatab Andro.

Mis toimub EASi praktikumis?

Keegi ei oska oma äri paremini ajada kui ettevõtjad ise, seetõttu ei pea muretsema, et mentorid tulevad tegevust ümber korraldama. Kuid mentorlus aitab paremini analüüsida, mõelda ning planeerida, seejuures tuues ettevõttesse uut vaatenurka edasiseks arenduseks.

Strateegia praktikumis osaleb mitmeid mentoreid, kes saavad tuua näiteid teistest valdkondadest. Vastuse andmise asemel suunab mentor oma kogemuste ja väljakujunenud metoodika baasil õigete küsimuste esitamise abil ettevõtjaid ise vastuseid leidma.

andro kullerkupp 300x300 1
Andro Kullerkupp

Andro kogemus näitab, et EASi strateegia praktikumid erinevad tavapärastest juhtimisseminaridest päris palju. “Praktikumis on võimalus teha rohkem iseseisvat tööd ja antakse kasutada ka rohkem tööriistu, mida saab oma ettevõtte teenistusse rakendada. Osalejatel läheb kogu aur oma ettevõtte strateegia arutamisele, mitte abstraktsete tekstülesannete lahendamisele,” toob Andro esile peamise erinevuse.

Valdavalt osalevad strateegia praktikumi töötubades ettevõtete tippjuhid, sest nii vastutusrikka ülesande juhtimist ei saa kellelegi teisele delegeerida. Ettevõtetest osalevad 3-4 liikmelised meeskonnad ja tippjuhi või omaniku osalemine tähendab ühtlasi ka võimalust kohapeal kiiresti otsuseid langetada.

Osalejate tagasiside põhjal on väga oluline aspekt ka võimalus teineteiselt lühiesitluste ja arutelude käigus õppida. “Vahel selgub, et ettevõtetel on sarnased probleemid, aga erinevad lahendused. Psühholoogiliselt mõjub see rahustavalt, kui juht tunnetab teiste toetust,” selgitab Andro. Samas on osalejate jaoks suurimaks väljakutseks aja leidmine. “Tuleb leida aega iseseisvaks tööks. Tööde viimasele hetkele jätmisega tekib kiirustades strateegiasse väärtusetu sisu. Siin tulevadki appi mentorid, kes hoiavad ajakulul silma peal ning vajadusel torgivad tagant.”

Teise murekohana toob Andro esile vähest sisendandmete tähtsustamist, mistõttu lähtuvad ettevõtjad tihti eeldusest “ma arvan, et…”. Andro kinnitusel annab tagasiside küsimine ja sellega tegelemine tohutu konkurentsieelise – keegi ei eeldagi tõsist teadustööd, vahel piisab ka kliendile vestluse käigus lihtsate küsimuste esitamisest. Online-küsimustikud sobivad nö üldise temperatuuri kontrollimiseks, aga need ei ole piisavalt sisukad, mille põhjal teha strateegilisi otsuseid.

Suur “miks”

Valdav käivitaja praktikumiga liituvate ettevõtete puhul on Andro hinnangul ülekoormus. “Ettevõtjaid kannustab soov targemalt tegutseda ning protsesse ümber hinnata, eriti siis, kui ettevõte on muutunud juhitamatuks. Strateegia praktikumi puhul on hea võrdlus purjetamisega – paadi nina vastu lainet keeramine annab väärtuslikku aega järgmiste sammude planeerimiseks,” toob Andro paralleeli, laenates seejuures Rooma riigimehe Seneca sõnu, et ükski tuul ei ole pärituul, kui ei tea, kuhu teel ollakse.

Kõige tähtsamaks küsimuseks iga ettevõtte strateegia puhul peabki Andro “suurt miksi”. Miks ettevõte midagi teeb, mille nimel seda tehakse – see peab olema selgemast selgem, et saaks sekundite jooksul testida langetatava otsuse vastavust ettevõtte üldise suunaga. “See vastus tuleb ise üles leida ning EASi strateegia praktikum aitabki seda teha,” soovitab Andro praktikumis osalemist kõigile ettevõtetele, kel oma väärtuspakkumine alles kujundamisel.

Tule kandideeri strateegia praktikumile!

EAS on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 91 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt