03.06.2021

Algas Sotsiaalministeeriumi tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele toeks COVID-19 ajal

Tänasest saab igaüks öelda avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on viimase aasta jooksul kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaania loovkontseptsiooni autoriks on loovagentuur La Ecwador.

Kampaaniaveebis www.aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele. Samal ajal juhitakse tähelepanu ka lapsevanemate endi vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele.

Kampaania loovkontseptsiooni autoriks on loovagentuur La Ecwador, kelle käe all valmisid loovkontseptsioon, sõnum, kujundus ja kampaaniaveeb aitähsulle.ee. Olulise osa loovlahendusest moodustab ka kampaanialaul, mis loodi koostöös Laulupesa laululaste ja Koit Toomega. Kampaania strateegiline juht Heily Aavik lisas, et kampaania loovkontseptsiooni loomisel lähtusime sellest, et tänu lastevanematele oleks ehe, siiras ja personaalne, lisaks on eesmärk tuua tähelepanu alla ka lapsevanemate vaimne tervis, mille osas saavad meedias sõna mitmed kõneisikud.

Vaata tänulaulu videot:

„Viimane aasta on nii vähemal kui suuremal määral meie kõigi harjumuspärase elu peapeale pööranud. Seda just eriti lapsevanemate jaoks, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. On aeg, et ka lapsevanemaid märgataks ja tunnustataks erakordsete pingutuste eest, mida on tulnud teha COVID-19 tingitud kriisis laste toetamisel. Ei ole lihtne ühendada distantsõpet, eri vanuses laste soove ja vajadusi oma palgatöö, hobide ja vabaaja tegevuste ning paarisuhte eest hoolitsemisega. Loodetavasti on olnud selles perioodis ka head, kui pere koosolemisest on saanud uus normaalsus. Soovin tänada ja tunnustada kõiki lapsevanemaid ja ka neid inimesi ja organisatsioone, kes on lapsevanematele ulatanud abikäe kõigi kohustustega paremaks hakkama saamiseks,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Aprillis Sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et kõige enam on vaimse tervise probleemidega kimpus just noored, lapsed ja pered, millele viitab peretülide ja – vägivalla sagenemine. Lapsevanemate kurnatusest ja märkamise ning tunnustamise vajadusest annab tunnistust ka märtsis Lastekaitse Liidu poolt läbiviidud kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate küsitlus, kust selgus, et lapsevanemad tundsid kriisi ajal kõige enam puudust vabast ajast, toetavatest sõnumitest ja abisaamise võimalustest, ilmnes, et vanemad olid kurnatud ja väsinud, kuna tuli täita mitmeid rolle samaaegselt.

Lisaks avalikule tänamisele pööratakse kampaanias tähelepanu lapsevanemate oma vajadustele ning kutsutakse vajadusel nõu ja abi saamiseks pöörduma lasteabitelefonile 116 111, lastabi chat’is või lugema nõuandeid veebilehelt tarkvanem.ee.

Sotsiaalministeeriumi toetuskampaania lapsevanematele toimub 3.-13. juunini, mil on avatud veebileht aitähsulle.ee, kus on võimalik panna teele tänusõnad lapsevanematele. Sealt on võimalik tänusõnu jagada allalaetava tänukirjana, samuti kuvatakse neid digiplakatitel linnaruumis ja bänneritel uudisteportaalides ning teistes digikanalites. Samuti leiab lehelt viiteid tuge pakkuvatele veebilehtedele nagu tarkvanem.ee ja Lasteabi.ee.

La Ecwador on TULI liige.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt