01.02.2021

Kui paljud eestimaalased on valmis soovitama oma tööandjat ka tuttavatele?

Pisut rohkem kui iga neljas töötaja (26%) on valmis oma tööandja juures töötamist soovitama ka oma tuttavatele, selgus tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri suurest tööturu-uuringust, kus osales üle 9700 töövõtja. Enim on valmis kutsuma tuttavaid enda tööandja juurde tööle infotehnoloogiasektori töötajad ja pärnakad.

Foto: Christin Hume, Unsplash.com

Uuringus paluti töötajatel hinnata, kui suure tõenäosusega soovitaksid nad oma tööandja juures töötamist tuttavatele. Selgus, et oma tööandjat on valmis soovitama rohkem kui neljandik (26%) töötajatest, mida on pisut enam kui eelmistel aastatel (2017–2019), mil antud näitaja püsis 23% peal. Üldse ei taha oma tööandjat soovitada vähem kui kümnendik (9%) vastanutest.

Kõige kõrgem soovitusvalmidus on infotehnoloogiasektori ja rahandus- ning pangandusvaldkonna töötajatel, kus tervelt 39% töötajatest on oma tööandjaga niivõrd rahul, et kutsuksid ettevõttesse tööle ka tuttavaid. Samuti on soovitamisvalmidus kõrgem kutsealase tegevusega töötajatel (33%) ja ka haridusvaldkonnas (31%).

Kõige vähem tahetakse oma tööandja juures töötamist soovitada töötlevas tööstuses, kus alla viiendiku töötajatest (19%) soovitaksid oma tööandjat ka tuttavatele. Soovitamisvalmidus on madalam ka hulgi- ja jaekaubanduses ning põllumajanduses, kus vaid viiendik töötajatest (20%) oleks valmis kutsuma ka tuttavaid ettevõttesse tööle.

„Kõrge soovitusvalmidusega töötajad on oma tööandjale viis korda lojaalsemad ja plaanivad vähemalt kaks korda pikemat tööstaaži kui need töötajad, kes ei ole valmis oma tööandjat soovitama,“ tõi uuringust välja CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Tervelt 78% töötajatest, kes olid valmis oma tööandjat soovitama, ei mõelnudki lähiajal töökohavahetusele, samas, kui mittesoovitajate seas oli antud näitaja vaid 15%. Veelgi enam, uuringu tulemustest selgus, et kõrge soovitamisvalmidusega töötajatest kavatsesid rohkem kui pooled (51%) töötada ettevõttes kauem kui 5 aastat. Madala soovitusvalmidusega töötajatest plaanis sama pikka tööstaaži vaid viiendik (20%),“ lisas Henry Auväärt. 

Ainuüksi kõrgest palganumbrist ei piisa

Kuigi uuringu tulemused näitavad, et kõrgepalgalised on rohkem valmis oma tööandjat soovitama, siis alati ainult suurest palganumbrist ei piisa.

Palgainfo Agentuuri juht ja analüütik Kadri Seeder selgitas uuringut kommenteerides, et kuigi suurema töötasuga töötajad on rohkem valmis oma tööandjat soovitama, siis isegi rohkem kui 3100-eurose palgaga töötajate seas on neid, kes ei ole oma tööandja soovitamise osas üldse mitte kindlad. „Lisaks on ka alla 700-eurose brutotöötasuga töötajatest koguni veerand ikkagi (25%) aktiivseid soovitajaid.”

„Nii kõrgema kui ka madalama palgaga töötajad, kes oma tööandjat suure tõenäosusega soovitaksid, on keskmisest rohkem rahul töökaaslastega läbisaamisega ehk uuring näitab, kui olulised on head kolleegide vahelised suhted. Madalama palgaga aktiivsed soovitajad on rohkem rahul ka meeskonna juhtimise, töö sisu ja töökeskkonnaga. Kõrgema palgaga töötajad, kes pigem ei soovitaks oma tööandja juures töötamist, ei ole rahul tagasiside saamise, koostöö ja info liikumisega,“ lisas Kadri Seeder.

Kõige enam kutsuksid tuttavaid enda tööandja juurde tööle pärnakad

Uuringust selgus, et soovitamisvalmidus erineb ka asukohtade lõikes. Kõrgeim soovitamisvalmidus on Pärnus, kus 28% töötajatest on valmis kutsuma ka tuttavaid enda tööandja juurde tööle. Harjumaal ja pealinnas ning ka Viljandimaal on soovitamisvalmidus 27%-l töötajatest ja Tartus 26%-l töötajatest.

Kõige vähem kutsuksid tuttavaid enda tööandja juurde tööle Järvamaal töötavad inimesed, kus antud näitaja on 14%. Keskmisest tunduvalt madalam on soovitamisvalmidus ka Läänemaal (16%) ja Saaremaal (17%) töötavatel inimestel.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viivad kaks korda aastas läbi tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Tööandja soovitamist paluti hinnata skaalal 0–10, kus 0 tähendas, et suure tõenäosusega ei soovitaks ning 10 tähendas, et suure tõenäosusega soovitaks. Aktiivseteks soovitajateks loetakse hinnanguskaalal 9–10 märkinud vastajad.Uuringus osales kokku 9733 inimest üle Eesti.

TOP 5 valdkonda, kus töötajad on valmis oma tööandjat soovitama

  1. Infotehnoloogia (39%)
  2. Rahandus ja kindlustus (39%)
  3. Kutsealane tegevus (33%)
  4. Haridus (31%)
  5. Muud teenindavad tegevused (28%) 

TOP 5 asukohta, kus töötajad on valmis oma tööandjat soovitama

  1. Pärnu (28%)
  2. Tallinn (27%)
  3. Viljandi maakond (27%)
  4. Harju maakond (27%)
  5. Tartu maakond (26%)

Toimetaja: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt