22.01.2024

ÜMARLAUD | Mida ootavad agentuurid 2024. aastast? Maailm on julgete päralt, kindlasti mängitakse turul positsioonid ümber

Uuel aastal uue hooga. Kuidas agentuurid 2024. aastaks valmistuvad? Mida nad teevad sel aastal teisiti, et oma töötajaid ja kliente hoida? Kuidas agentuurid suhtuvad hinnatõusu? Nendele ja mitmetele teistele küsimustele vastavad Tiina Marandi (Good Bits Studio), Karl Multer (Tabasco), Liis Oper (Intense growth HUB) ja Urmas Lilleorg (Division).

Vasakult paremale: Karl Multer (Tabasco), Liis Oper (Intense growth HUB), Tiina Marandi (Good Bits Studio), Urmas Lilleorg (Division).

Uus aasta, uued eesmärgid. Milliste emotsioonidega astute alanud aastale vastu?

Tiina: Aastale lähme vastu suure põnevusega. Oleme tänaseks kaks aastat tegutsenud ja need on olnud väga töised ning edukad aastad, mis on pakkunud palju huvitavaid projekte ja toonud mitmeid uusi kliente. Uues aastas näeme juba ees ootamas põnevaid töid ja pigem oleme 2024. aasta osas positiivselt meelestatud. 

Karl: Tabasco läheb alanud aastale vastu optimistlikult. Oleme lõppenud aastal laiendanud oma teenusevalikut, personali ja kliendibaasi. Lisaks kreatiivsele reklaamile ja brändingule oleme nüüd konkurentsivõimelised strateegias, samuti oleme täiendanud oma projektijuhtimise kvaliteeti. Rõõm on ka, et pärast väikest kõrvalhüpet muusikamaailma taasliitus meiega loovjuht Tarmo Sikk. 

Liis: Meie eesmärgid on otseses suhtes meie klientide eesmärkidega. Hetkel oleme pigem tagasihoidlikud ja äraootaval seisukohal – ehk annab esimese kvartali lõpp selgema vaate. Majanduse üldine olukord kasvuks suuri lootusi ei anna. Väga hea tulemus on, kui jääme sel aastal eelmisega võrreldavale tasemele.

Urmas: Uude aastasse astusime tegusa vaibiga. Saatsime oma 2024. aasta soovid varakult teele ja vaatamata üldisele ettearvamatusele on meil eesmärgid paigas ja tegevusplaanid tehtud. Nüüd on parim aeg need plaanid ellu viia. Märksõnadeks on tõhusam loovus.

Hinnad aina tõusevad ning inimesed tahavad rohkem palka jne. Kuidas see teie agentuuri mõjutab? Kas üldse?

Tiina: Eks üldine majanduslik olukord mõjutab kõiki ja praegu tuleb oma tegevust väga põhjalikult planeerida, et võimalike ootamatustega toime tulla. Meil on klientidega väga avatud ja usalduslikud suhted, mis annavad meile teatava kindlustunde tuleviku ees ning mõistame ka nende muresid. Püüame omalt poolt nende tegevusele nii palju kaasa aidata, kui meie võimuses on. 

Karl: Jätkuvalt pakub rahuldust, kui meie klientidel läheb hästi. Keskendume klientide äristrateegias defineeritud eesmärkide täitmisele. Ja kliendiportfell on meil lai. Hetkel on töös ka projektid, mis lansseeruvad Inglismaal, Saksamaal ja sammhaaval edasi teistes Euroopa riikides ehk tegutseme ka rahvusvaheliselt. Bränding ja pakend on meil jätkuvalt tugevad, strateegi Markko Karu liitumine on lisanud meie tegevusele metoodilist lähenemist. Reklaami poolel on Indreku dirigeeritud loovmeeskond igati vormis.

Liis: Häid inimesi on alati juurde vaja ning neid tuleb hoida igal aastal, seega ei ole algav aasta erandiks. Raha on motivaator, aga kindlasti mitte ainus. Intense growth HUB-is oleme kasvuagentuurina heas positsioonis, sest loome igapäevaselt uusi lähenemisi ja oleme nii mõneski vallas suunanäitajad ehk igapäevatöö on kindlasti arendav ning seltskond, kes seda ühiselt teeb, üksteist vastastikku motiveeriv.

Urmas: Agentuurid ei ela mingis erilises mullis. See, mis majaduses üldiselt toimub, mõjutab agentuure vägagi konkreetselt. Ühelt poolt vähendab inflatsioon ja intressid jms tuntavalt inimeste ostujõudu ning tarbimisindu. See omakorda mõjutab brändide turundusaktiivsust ja eelarveid ehk siis vähendab meie tulusid. Teiselt poolt kasvatab inflatsioon ja intressid palgasurvet, mis suurendab meie kulusid. Tulud miinus kulud võrdub jätkusuutlikus, arenemisvõime ja elujõud.

Mida teete 2024. aastal teisiti, et oma töötajaid ja kliente hoida? Millele rohkem keskendute?

Tiina: Töötame alati selle nimel, et pakkuda järjest paremat teenust. Tegutseme selle nimel teadlikult ja 2024. aastal otsime veel kohti, et tõsta oma taset nii strateegiate, loovlahenduste kui ka suhtluse ja enda teenusedisaini näol. Kindlasti keskendume ESG eesmärkidele ja nende rakendamisele oma töös.  

Oma ettevõtet luues viisime sisse väga palju tegevusi, millega oma töötajaid ja kliente hoiame ning nendega kindlasti jätkame. Töötajate heaolu on endiselt väga tähtsal kohal. Meil on sporditoetused ja tervisekindlustus ning samamoodi võimaldame ka sel aastal töötajatele erinevaid enesearendamise viise. Meile on oluline, et töötajad tunneksid tööd tehes ennast hästi ja neil oleks võimalik oma potentsiaali rakendada, seega püüame leida igale töötajale personaalseid lahendusi, et tagada nende töörõõm ning heaolu. 

Karl: Hoiame näppu pulsil nii majanduses kui ka ühiskonnas toimuval. Käimas on majanduses keeruline faas, mis pakub ka mitmeid võimalusi. Maailm on julgete päralt, kindlasti mängitakse mõned positsioonid langusfaasis turul ümber. Olukord on igati põnev, mulle isiklikult segasemad ajad meeldivad, sest siis toimub rohkem. 

2024. aastal keskendume lõppenud aastal alustatu kinnistamisele – uus kvaliteeditase projektijuhtimises, strateegiline lähenemine ja samas vajaduse korral ka lihtsalt rock’n’roll reklaam. Teenusespekter ja kasutuses olevad ressursid on mitmekülgsed nagu ka meie kliendid. Tabascos võidame ja kaotame koos – meie tulem sõltub iga töötaja panusest, kõigi panus on oluline.

Liis: Üks Intense’i väärtustest on pakkuda tipptaset iga päev – meil on soov olla iga päev järjest parem ja pakkuda koos erakordseid tulemusi, see ei muutu ka 2024. aastal.

Urmas: Töötajaid ja kliente oleme alati hästi hoidnud ja hoiame ka 2024. aastal. Kliente, kelle turunduseelarvet on kärbitud, tuleb üllatada rutiinivabade ideede ja uudsete lähenemistega, mis toimivad ka piiratud ressursside puhul. Kliente, kes otsustavad kahvatut majandusseisu ära kasutada ja oma positsioone turul parandada, tuleb varustada tõhusa strateegiaga ja tugeva tiimiga, kes koos kliendiga soovitud eesmärgid saavutab.

Kas olete tõstnud ka agentuuriteenuse hinda? Kuidas kliendid hinnatõusu suhtuvad?

Tiina: Meie agentuuriteenuste hindade tõus toimus 2023. aastal ja sel aastal täiendavat tõusu teha ei ole plaanis. Maksude tõusud tähendavad meile kõigile teatavat lisakoormust ja hetkel omalt poolt lisa sellele tekitada ei ole plaanis. 

Karl: Loomulikult tunneme ka meie sisendhindade kasvu. Eks ta keeruline ole, kuid me pole oma mures üksi – hinnatõusud mõjutavad meid kõiki. Kellele meeldiks, kui asjad kallimad on?  Samas hea töö eest ollakse jätkuvalt maksma õiglast hinda. 

Liis: Tunnihinnad on kokku lepitud kliendipõhiselt ja on alati kokkuleppe küsimus.

Urmas: Ei ole tõstnud. Hindade tõstmisest ei ole erilist kasu, kui klientide eelarved jäävad samaks või kahanevad. Palju olulisem on, et meie kliendid investeeriks turundusse ka ajal, kui majandusel ei lähe parasjagu just kõige paremini. 

Mida soovite teistele sama valdkonna tegijatele uueks aastaks?

Tiina: Üksteise märkamist ja austamist. Hinnake oma inimesi ja oma töötajaid ning pange nende vajadusi tähele. Elu on pöörane ja ega see aasta kerge ei saa olema. Ilma inimesteta on raske midagi saavutada, seega toetage ja hoidke neid. 

Karl: Mida soovida teistele… Õigeid ja enesekindlaid otsuseid turundajatele ning leidlikke ja kliendi vajadustele vastavaid ideid reklaamibüroodele.

Liis: Soovime kõigile palju säravaid ideesid, julgust, edasipüüdlikust ning rõõmsat meelt.

Urmas: Darwin olevat öelnud nii: “Ellu ei jää mitte kõige tugevamad või targemad, vaid kõige kohanemisvõimelisemad.” Head kohanemist, kallid kaastegijad!

Autor: Kärt Tomp, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt