30.03.2021

73% tööandjatest kavatseb tänavu värvata uusi töötajaid

73% tööandjatest plaanib 2021. aastal palgata uusi töötajaid, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värbamistrendide uuringu esmastest tulemustest. Lisaks ilmnes organisatsioonide küsitlemisel, et kuigi töötute arv on kasvanud, ei ole rohkem kui poolte (56%) tööandjate arvates Eesti tööturul piisavalt pakkuda vajalikke töötajaid.

Foto: pexels.com

Värskest tööandjate küsitlusest selgus, et vaatamata tervisekriisist põhjustatud ebakindlale olukorrale tööturul kavatseb valdav osa küsitletud organisatsioonidest (73%) tänavu lisatööjõudu värvata. Rohkem kui kolmandik (34%) tööandjatest plaanib luua ka uusi töökohti, mis on kõrgeim näitaja alates 2020. aasta kevadel alanud tervisekriisist.

Ühtlasi tõi enam kui pool tööandjatest (56%) uuringus välja, et nende organisatsiooni jaoks ei ole Eesti tööturul piisavalt pakkuda vajalikku tööjõudu. Tervisekriis on aga tööjõupuudust selgelt siiski leevendanud, sest näiteks 2019. aasta talvel tunnetas tööjõu vähesust tervelt 78% tööandjatest. Veelgi enam, kui 2019. aastal leidis 17% tööandjatest, et vajalikke töötajaid on tööturul piisavalt, siis 2021. aasta märtsis oli samal seisukohal juba 27% uuringus osalenud tööandjatest.

„Endiselt on kõige keerulisem leida tipp- ja keskastme spetsialiste ning oskustöölisi,“ jagas tööandjate tagasisidet CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Kergem on aga praegu tööturult leida lihttöölisi, müügi- ja teenindustöötajaid ning ka kontoriametnikke, mis peegeldab selgelt, keda tervisekriis on Eesti tööturul enim mõjutanud.“

Henry Auväärt lisas, et tervisekriis on muutnud ka värbamismetoodikaid – pea kolmandik tööandjatest tõi uuringus välja, et 2020. aastal sagenes värbamisel videointervjuude kasutamine. „Tööandjad lisavad praegugi tööpakkumistele virtuaalse värbamise (sh tööintervjuu) infot, et julgustada kandideerima ka neid inimesi, kes ei soovi intervjuuks kodust lahkuda.“

Värbamispraktikate puhul prognoosisid tööandjad 2021. aastaks kasvavat vajadust tegeleda organisatsiooni maine kujundamisega (32% tööandjatest) ja suurendada videointervjuude kasutamist värbamisel (30% tööandjatest).

Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur viivad koostöös läbi tööandjate ja töövõtjate küsitlusi, millega uuritakse nii tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi kui ka organisatsioonide värbamisplaane ja -trende.

Värbamispraktikate uuringu eesmärk oli selgitada välja, millised olid suundumused töötajate värbamisel 2020. aastal ja missugused on organisatsioonide värbamisplaanid 2021. aastal. Uuringu esmased tulemused põhinevad tagasisidel, mis on saadud pea 400 tööandjalt, kes annavad kokku tööd umbes 50 000 inimesele üle Eesti.

Toimetas: Silja Oja, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt