28.09.2022

Dentsu uuring: 53% Eesti elanikest ostavad jõulukingitused enne detsembrit

Dentsu meediaagentuuri strateegiajuhi Kristiina Kaasiku sõnul algab jõulukingituste ostmine juba augustikuus ja üle poole Eesti inimestest on jõulukingituse ostuotsuse langetanud enne detsembri algust.

Foto: Eugene Zhyvchik/Unsplash.com

Dentsu hiljutisest uuringust, mis viidi läbi koostöös Norstatiga ja milles osales 500 inimest, selgus et 81% Eesti elanikest, vanuses 18-64, plaanivad eelolevateks jõuludeks osta kingitusi. Ligikaudu 15% ei plaani kingitusi teha ning 4% meisterdavad kingitused ise.

Uuringust selgus, et 4% kingituste ostjatest alustab jõulukingituste ostmisega juba augustis ning septembri lõpuks on alustanud juba 8% kingituste ostjatest. Oktoobris plaanib jõulukingitusi osta 10% ning novembris lausa 35% Eesti elanikest. Seega on novembri lõpuks 53% Eesti elanikest vähemalt osaliselt jõulukingitused juba ära ostnud.

kristiina kaasiku
Dentsu meediaagentuuri strateegiajuht Kristiina Kaasiku. Foto: Külli Rummel

Lisaks näitavad uuringu tulemused, et varajasemad kinkide ostjad on eelkõige naised – 50% naistest ja ainult 33% meestest alustavad jõulukingituste ostmisega enne novembri lõppu. Mehed jätavad kingiostud pigem detsembrisse (43%).

Võrdluseks, hiljutisest IPA (Institute of Practitioners in Advertising) Suurbritannias läbiviidud uuringust selgus, et 44% brittidest kavatseb jõuluostud teha juba enne aasta suurimat ostupäeva musta reedet (inglise keeles Black Friday, mis on käesoleval aastal 25.11.22). Tänu COVID-19 pandeemiale muutus inimeste ostukäitumine ja üha enam eelistatakse e-kaubanduse võimalusi. Siiski ei näita dentsu uuringu tulemused, et jõulukingituste ostmisel eelistatakse üksnes e-poode.

Ostetakse nii füüsilisest poest kui ka internetist

50% Eesti elanikest plaanivad jõulukingitusi osta nii internetist kui ka füüsilisest kauplusest. Ainult 4% plaanib sellel aastal osta kõik jõulukingitused internetist ja 19% enamus kingitustest internetist. Füüsilistest kauplustest plaanivad kõik kingitused osta 30% vastanutest. Enam eelistavad kauplustest osta just mehed (34%), mis ilmselt on ka tingitud sellest, et 43% meestest jätab jõulukingituste ostud detsembrisse ning internetist tellides ei pruugi need enne jõule kohale jõuda.

Soovitame jõulueelsete meediakampaaniatega alustada juba oktoobri alguses, et osutuda suurema tõenäosusega ostuotsuse hetkel tarbija valikuks. Jõulueelsel perioodil on sobilikuimad imago ehk brändi tugevdavad storytelling kampaaniad, mis loovad tugeva emotsionaalse sideme tarbija ja brändi vahel. Tänu sellele on tarbijad tavapärasest ka vähem hinnatundlikud konkreetse brändi suhtes.

Kuna jõulukingituste ostuotsuseid tehakse endiselt nii internetis kui füüsilises poes, on väga
oluline kasutada jõulueelsetes meediakampaaniates online ja offline kanalite sünergiat.

Dentsu on globaalselt kõige kiiremini kasvav turunduskommunikatsiooni agentuuride grupp, kuhu kuuluvad Carat, dentsu X ja iProspect. Oleme strateegiliseks partneriks juhtivatele brändidele 145 riigis, sh Eestis, Lätis ja Leedus. Meie eesmärgiks on kasvatada klientide äri läbi uuenduslike meedia-, kommunikatsiooni- ja digilahenduste.

Autor: Kristiina Kaasiku, dentsu
Toimetas: Siim Kera, TULI

Dentsu on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 99 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt