05.01.2023

Optimist Publicu partner Mari-Liis Ahven: 2023. aasta 5 kommunikatsioonitrendi

Optimist Publicu partner ja strateeg Mari-Liis Ahven kaardistas viis kommunikatsioonitrendi, millel on potentsiaali uuel aastal brändidele ja ettevõtetele tähepanutööstuses kasuks tulla.

Mari-Liis Ahven kirjutab alanud aasta kommunikatsioonitrendidest.

Muutuste juhtimine ja nendega arvestamine on iga ettevõtte ja brändi jaoks ühteaegu väljakutsuv, kuid ka võimalusi loov. Uue aasta plaane luues tuleb analüüsida seni toiminut, kuid ka arvestada trendide ja uuendustega. Ükskõik, kas kommunikatsiooni tehakse traditsioonilisele meediatarbijale, äripartnerile või sotsiaalmeedia kasutajale – korda peab see minema eelkõige inimestele. Seega on oluline silmas pidada sisu, mida tarbijad ootavad ja formaate, mida eelistatakse kasutada.

PR-trend nr 1: KISS – Keep it super simple

Miks TikTok nii kiiresti populaarsust kasvatas – mitte vaid keskkonnana, vaid ka enda sisu formaadina? Just seetõttu, et infot saab kiiresti, konstruktiivselt, aga ka mänguliselt. Tähelepanu loomiseks on vaja sisu struktureerida nii, et see oleks kergesti tarbitav. Kui tähelepanu on saavutatud, saab tarbija otsustada, millele enam keskenduda ja mis uudiseid, videosid või podcast’e süvenenult tarbida.

Lühike copy sotsiaalmeedias, konkreetne ja konstruktiivne sisu tele- või raadiosaates või ka üheminutilised videouudised online-platvormidel tõmbavad tähelepanu. Ka podcastide kõnelejatelt oodatakse rohkem konkreetsust – mida selgem on jutt ja mida vähem heietatakse, seda enam soovitakse sisu kuulata.

PR-trend nr 2: interaktiivne ja autentne sisu

Tarbijad seovad end kaks korda enam interaktiivse sisuga, mis annab ülevaate praegu toimuvast ning suunab tarbijat selles infovoos osalema. Küsitlused, ajakohased infograafikud, otseülekanded, live-blogid ning ajas täienev info on see, mis loob muutust.

Loomulikult ei kao kommunikatsioonist ära tekst ja pilt, aga eristuvust, tähelepanu ning mõjusamat kommunikatsiooni loovad eelkõige kaasavad ja liikuvad kommunikatsioonilahendused.

PR-trend nr 3: empaatia- ja tähendusrikkus kommunikatsioonis

Viimased aastad on olnud tormilised – liikunud kriisist-kriisi. Tarbijakäitumine on tänu sellele olnud pidevas arengus ning brändidelt oodatakse järjest enam nii kindlustunnet kui ka tähendusrikkust. Brändikommunikatsiooni aluseks on missiooni- ja väärtuspõhine lähenemine – see, et bränd looks väärtust nii tarbijale kui ka ühiskonnale ning oleks ühteaegu kasulik, vajalik ja positiivset muutust loov.

Seejuures ei piisa vaid sõnadest, vaid vajatakse mõõdetavaid tegevusi ja tulemusi, mida ka selgelt kommunikeeritaks. Maailmas toimuva, inimeste elukorralduse väljakutsete ning ka jätkusuutlikkusega arvestamine on ettevõtete kommunikatsioonis 2023. aastal kindlasti fookuseks.

PR-trend nr 4: andmepõhisus

Andmed, uuringud, analüüsid – kõik, mis annavad argumenteeritud kommunikatsioonile sisendit, on enam hinnatud kui lihtsad arvamused, soovid või story’d.

Tarbija ootab järjest enam selget ja arusaadavat sisu, kus arvamuste ja faktide kõrval on esitatud ka loogiline põhjendus, mis tugineb kontrollitud või uuritud andmetele või ka põhjendatud prognoosidele.

Vahet pole, kas tegemist on majandusprognoosi, poliitilise kampaania, jaekaubanduse olukorra või brändide lubadustega tulevikuks – tarbija vajab andmeid ja põhjendatud sisu, et usaldada.

PR-trend nr 5: personaliseeritus

Sisu puudust tänasel päeval ei ole – uudiseid, teavet ja sisu on enamasti rohkem kui saadavat tähelepanu. Selleks aga, et oma sisuga korda minna ning ka vajaliku sihtrühmani jõuda, on vaja infot eesmärgipäraselt ja sihtrühmapõhiselt personaliseerida.

Sama sisuga ei saa kõnetada X-,Y- või Z-generatsiooni. Kanalid ja vormid peavad olema erinevad, et täita tähelepanu haaramise eesmärke.

Näiteks tänased noored – ehk Z-generatsioon – veedavad nutiseadmetes enam kui viis tundi päevas. Nad on kasvava ostuvõimega ja intensiivsemad informatsiooni otsijad, kes kujundavad uusi tarbimisharjumusi ja mõjutavad inforuumi arengut. Nende kõnetamiseks on oluline kasutada uuemaid infoplatvorme ja hoida sisu autentsena.

Heaks indikatsiooniks kommunikatsioonivormide muutuste osas on uuemad sotsiaalmeedia keskkonnad. Näiteks BeReal rakenduse populaarsus näitab, et noortele läheb väga korda autentne sisu – päris ja tuunimata elu. TikTokis veedetav aeg aga kinnitab, et lühivideode formaat buumib veel edasi ja jõuab vormina ka pikemalt kasutuses olevatesse info- ja meediakanalitesse.

Autor: Mari-Liis Ahven, Optimist Publicu partner ja strateeg

Optimist Public on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 101 liiget.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt