Kõik uudised

Rohepesu asemel tuleks otsida ärihuvi

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas kirjutab ettevõtte vastutustundlikkusest – teemast, millest vähemalt suurettevõtte puhul ei saa enam kuidagi üle ega ümber minna.

Fotol: SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas

Poliitikast, kodanikuühiskonnast ning tarbijaeelistustest tuleneva surve tõttu on jätkusuutlikkuse ja keskkonnateemad üha enam mõjutamas ettevõtete äritegevust. Üleüldine teadlikkuse kasv on tervitatav, kuid oluline on see, et kommunikatsioon ei neelaks sisu. Niisiis peaks ettevõtted mõtlema sellele, kuidas saaks jätkusuutlikkus olla osa nende strateegilisest ärist, mitte pelgalt kõrvaltegevus.  

2015. aastal seati ÜRO tasandil 17 säästva arengu eesmärki, millega soovitakse maandada inimtegevusest tulenevaid riske ning negatiivseid keskkonnamõjusid. Näiteks tahetakse antud raamistikuga soodustada üha keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate arendamist ning võimaldamist ettevõtetele ja tavainimestele.  

Kuna SEB jaoks on pikaajalised kliendisuhted keskne eesmärk, siis pole jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus panga jaoks olulised mainekujunduse aspektist, vaid otsene ärihuvi. On loogiline, et kohaldame jätkusuutlikkusest tulenevaid põhimõtteid kõigis oma äriprotsessides – nii ettevõtte siseselt kui ka töös oma klientide ja koostööpartneritega.  

Pangana omame hulgaliselt infot oma klientide kohta. Andmed on väärtus, mida mõistlikult kasutades ja analüüsides saame omakorda panustada reaalsesse muutusesse, näiteks jätkusuutlike finantseerimislahenduste ja (pensioni)fondide kaudu.  

Kuna ettevõtted, mis seavad oma äritegevuses jätkusuutlikkuse eesmärgiks, on pikemas perspektiivis edukamad, tahame toetada koostöö ja nõustamise kaudu neid kliente, kes oma tegevusega soovivad tekitada positiivset mõju. 

Pensioni- ja investeerimisfondide kaudu saame lisaks ettevõtetele aidata ka eraisikutel anda oma panus paremasse ja puhtamasse homsesse. Kui viimaste kuude pensionidebatil on olnud mingi positiivne mõju, siis on selleks asjaolu, et paljud pensionikogujad tahavad teada, kuhu pank nende raha paigutab ning kas nende säästud saaksid ka mingit suuremat eesmärki teenida.

Mida teeb SEB, et olla kliimapositiivne:

  • Meie kontorid ja ATMid töötavad rohelisel energial;
  • Mõõdame igakuiselt oma ökoloogilist jalajälge: kui palju me käime komandeeringutes, sh kui palju lendame, kasutame kütet-elektrit, kasutame joogiks kraanivett. Meil on eesmärk vähendada sellel aastal oma CO2 jalajälge 20%;
  • SEB kontorid pakuvad paberivaba teenindust, tänu sellele säästame üsna suure hulga puid;
  • SEB kontorites sorteeritakse prügi, meie tellerite rõivad, tehnika ja mööbel lähevad alati taaskasutusse;
  • SEB on pakkunud aastaid Rohelist Liisingut, et panna kliente mõtlema keskkonnateadlikuma auto liisimisele;
  • Meil on paanis tulevikus disainida ainult keskkonda hoidvaid või taastavaid tooteid ja teenuseid;
  • SEB töötajad on teadlikud kogukonda panustajad, kes osalevad vabatahtlikus töös SEB Heategevusfondi või üle Eesti koolides toimuvate finantskirjaoskuse jagamise kaudu;
  • SEB toetab innovatsiooni: esimese SEB Innovatsioonikeskuse avasime 2017. aasta kevadel Tallinnas. Avamisest on keskust külastanud pea 25 000 inimest ning sellele lisaks virtuaalselt ka ürituste videoülekannete jälgijad, mistõttu võime öelda, et kokku üle 200 000 inimese on saanud osa innovatsioonikeskuse loengutest, seminaridest, töötubadest ja arenguprogrammidest. Peagi avame innovatsioonikeskuse Tartus;
  • SEB toetab noori ettevõtlikke inimesi Junior Achievementi ja Ajujahi kaudu, eesmärk on anda oma tugev tõuge ettevõtlikkuse toetuseks;
  • Oleme aktiivsed kaasa rääkijad Eesti elus ning oleme alati valmis jagama oma teadmiste ja kogemuste pagasit, mida pangal on.

Evelin Allas
SEB kommunikatsioonijuht

SEB on Turundajate Liidu (TULI) liige. TULI ühendab turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. Liitu kuulub praegu 71 ettevõtet.

Liitu uudiskirjaga