Kõik uudised

Rauno Kutti: online ja offline käivad turunduses käsikäes

Creative Unioni uue juhatuse esimehe ja digiturundaja Rauno Kutti sõnul oli agentuuri Vurr Digital juhtimise üle andmine julge, kuid teadlik otsus. Ees ootab palju suurem väljakutse, mis sisaldab endas kommunikatsioonivaldkonna võimaluste ühendamist nii veebis kui ka väljaspool veebi.

Fotol: Creative Unioni juhatuse esimees Rauno Kutti. Pildistas: Alina Birjuk

Hiljuti Creative Unioni juhatuse esimeheks saanud Rauno Kutti alustas kuus aastat tagasi digitaalagentuuri Vurr Digital juhina. Agentuur kasvas jõudsalt ja selle aja jooksul sai Rauno oma võimekust strateegilise kommunikatsiooni vallas praktiseerida ja lihvida. Nüüdseks on tema oskused digitaalsetest võimalustest laiemaks kasvanud ning eesmärk on Creative Union grupi tervikteenust edasi arendada, et Eesti brände julgemalt maailma viia või kohapeal edukalt teenindada. Rauno hinnangul saab seda teha läbi strateegilise kommunikatsiooni, mis arvestab sihtgrupi käitumist erinevates keskkondades – nii veebis kui ka väljaspool veebi. 

Oled hiljuti Vurri juhtimise üle andnud ja astunud ise uuele ametikohale Creative Unioni juhatuse esimehena. Kuidas see otsus sündis? 

Otsus sündis strateegilise arutluse käigus. Olen Creative Unionis juba aastaid olnud, praktiseerinud turunduskommunikatsiooni ning pakkunud grupi juhtkonnas välja ideid, kuidas gruppi edasi arendada. Juhtkond leidis, et on vaja uut energiat ja kedagi, kes kombineeriks värske pilguga ideid ja võimalusi, et värskendada ühist hingamist.  

Kui me Vurri Kair Käsperiga kahekesti looma hakkasime ja Creative Unioniga tutvusime, tegime kohe alguses lepingu, et heade tulemuste korral müüme oma osaluse tasapisi Creative Unionile. Tulemuste realiseerimine õnnestus väga hästi. Hetkel, kus mulle oli jäänud vähemusosalus, kuid juhtisin ettevõtet ikkagi sajaprotsendiliselt, tundus mõistlikum liikuda suuremate väljakutsete poole ja astuda Creative Unioni, kus olen nüüd ka ise osalusega sees.  

Mis oli kõige keerulisem kaalukoht selle otsuse tegemisel? 

Kõige keerulisem oli ikkagi see otsus, et lahkun Vurrist. Tingimus oli, et pean enne uude rolli astumist Vurriga ära lõpetama, et saaksin uuele ametile täielikult keskenduda. Eks Vurrist loobumine ja uude ametisse astumine nõudis suurt julgust, aga see ei tulnud mulle raskelt, sest panen end teadlikult olukordadesse, kus on vaja ennast tõestada. Tundsin ennast Vurris juba liiga mugavalt ja grupi juhina töötamine annab võimaluse täiesti uueks väljakutseks. 

Alustasid Creative Unioni juhina alles sellest kuust, kuid Creative Unioni endaga oled tuttav juba aastaid. Milline on grupp seestpoolt vaadatuna? 

Creative Union on seestpoolt nagu üks suur perekond, kellega on niisama lahe juttu ajada, aga ka ülimalt vinge loovalt äriprobleemidele või vajadustele läheneda. Mis iganes väljakutse – seltskond on väga toetav.  

Üks olulisemaid väärtusi on see, et saame kliendi kõiki kommunikatsiooni- ja ärivajadusi lahendada ühel korrusel. Kui varasemalt kulus kliendil kuu aega planeerimiseks, kuidas kõik õiged inimesed laua taha saada, siis täna piisab ühest juhist, kes haldab kogu Creative Unioni kompetentse ise või siis koputab ustele ja toob vajalikud inimesed kiiresti laua taha. Räägitakse läbi vajadused, eesmärgid ja võimalused ning poole tunni kuni tunniga on võimalik kokku panna juba esialgne tegevusplaan.  

Millised ettevõtted kuuluvad Creative Unioni? 

Creative Unionis tegutsevad disaini- ja brändinguagentuur Identity, reklaamiagentuur Kontuur Leo Burnett, meediaagentuur MediaBroker, loovagentuur Newton, veebiarendusettevõte Orgo, videoproduktsiooniettevõte ODER, reklaammaterjalide tootja Print House, üritusturundusagentuur Royal Experience, digiagentuur Vurr ja aasta PR-agentuur Dalton. 

Siin on koos kõik turunduskommunikatsiooni jaoks vajaminevad oskused, alustades tooteinnovatsioonist kuni brändi loomiseni, sealjuures igasugused müüki toetavate materjalide väljaarendamise võimalused, ja sealt edasi nende toodete või teenuste niširühmadeni või massideni viimine.  

Ühendus koondab endas seega palju erinevaid turundusvaldkonna suundi. Kuidas plaanid juhtida gruppi, mis tegutseb koos, aga samas on selles erinevad agentuurid, kes on igaüks omaette tugev bränd? 

Hästi oluline on, et kõik spetsialistid saaksid oma teadmisi realiseerida ja päeva lõpuks koostöös kliendiga valime, missugune kompetents parajasti domineerima peab ja milline on taustajõuks. Oluline on teadmine, et küsimustele, mille jaoks ühes agentuuri toas pädevust pole, on võimalik väga kiiresti vastus leida mõnest kõrvaltoast. Juhtimise kõige olulisem osa on siin ühise kultuuri ja protsesside hoidmine ning arendamine, üksteise mõistmine ja inspireerimine. Vaatamata sellele, et agentuurid on eraldi tubades, ehitavad omaenda brändi ja teenindavad ka iseseisvalt oma erinevaid kliente.  

Millele plaanid keskenduda või mida ära teha Creative Unioni juhatuse esimehena?

Peamine prioriteet on sisemist kultuuri ja protsesse luua, et grupi sees hingaksime samas rütmis ja tunneksime ennast veelgi enam ühe suure perena. Lisaks sellele tahaks noortele talentidele rohkem tähelepanu pöörata.  

Plaanime jätkata kliendi eesmärkide saavutamist läbi strateegilise kommunikatsiooni, mis arvestab sihtgrupi käitumist erinevates keskkondades ning mõelda veel enam sellele, kuidas online ja offline turundus üksteist paremini toetaksid.  

Pakume kogu grupina terviklahendust klientidele, kellega koos välisturge vallutades kasvada.  

Kas usud, et turundus on muutumas veel enam digitaalsemaks, kui see praegu juba on, või oleme jõudnud n-ö tasakaalu? 

Ma ei usu, et oleme jõudnud tasakaalu. Oleme jõudnud etappi, kus digi ja offline pole enam eraldiseisvad tegevused. Agentuuride roll muutub järjest strateegilisemaks ning kliendi jaoks õige suuna leidmine määrab tulemused. Iga ettevõtte jaoks on erinevad lahendused, seega tuleb vaadata, mis on eesmärgid ning neist lähtuvalt tegutseda. Turunduse käigus tehtavate andmete kogumine ning nende analüüs annab juurde palju võimalusi, millele kiirelt reageerides saame eesmärke efektiivsemalt püüda. 

Turundusdistsipliinid on juba muutunud ja muutuvad aina rohkem paindlikumaks. Tänu digikanalite mõju kasvule saame klientidele üha rohkem väärtust luua läbi interaktiivse ja dünaamilise suhtluse. See on suur muutus ja võimalus kiirematele ära kasutamiseks. 

Mida kliendid turundajatelt praegusel ajal ootavad? 

Soovid on erinevad, aga on näha, et oodatakse rohkem strateegilist ja loovat lähenemist, mitte niivõrd enam väikseid tükikesi nagu üksik bänner kodulehele. Küsimus on, et kuidas jõuda õigete inimesteni läbi loova analüütilise protsessi.  

Meediaruum on tihedalt uudiseid täis ja mis sealt esile kerkib, peab olema sihtgrupi jaoks eriline. Võistleme Eesti meediamaastikul maailmauudiste ja -saavutustega

ning kõige selle sees eristumiseks tuleb strateegiliselt läbi mõelda, kuidas olla valitud inimeste jaoks relevantne. Kõige olulisem väärtus kliendi jaoks on terviklik lähenemine, millest võidetud aeg annab kasvuks kiiremad sammud.  

Kuidas aega säästa, aga samas ka tulemust püüda? 

Turundus saab alguse ettevõtte suhtumisest, mistõttu on oluline, et müügi ja turundusega tegelevad inimesed oleksid sisemiselt hästi kursis ettevõttes toimuvaga. Hästi läbimõeldud kommunikatsioon aitab mikromanageerimisele kuluvat aega kokku hoida.  

Tarbija ei pruugi brändi sõnumite peale teadlikult mõelda, aga ta tunnetab neid ja väga tõenäoliselt mitmest kohast korraga. Näiteks bussipeatuses, õhtul televiisori ees ja samal ajal veel telefonist või arvutist – ühte brändi on võimalik kommunikeerida paljudes erinevates keskkondades ja need keskkonnad kannavad kõik omaette eesmärki. Kliendi eesmärkide saavutamises mängib olulist rolli ettevõtte ja agentuuri või agentuuride omavaheline koostöö ehk siis kliendi turundusmeeskond peab suutma koos agentuuri või agentuuridega luua omavahelise sünergia, et kogu pilt mõjuks tarbijale ühtse tervikuna ning täidaks algselt seatud eesmärki.  

Intervjueeris: Merilin Sarapuu, Dalton