Kõik uudised

Raha24 uus turundusjuht: piiratud tingimustes tuleb olla loomingulisem

Endine EuroPark Estonia turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristel Kongas liitus hiljuti krediidiandja BB Finance Group OÜ meeskonnaga. Uues ametis Eestis peaasjalikult Raha24 brändi turundusprojektide eest vastutav Kongas jagab oma kogemusi, kuidas vaatamata laenureklaami valdkonna rangetele raamidele pildil püsida ning räägib, millised muutusi on oodata reklaamiturul.

Fotol: Kristel Kongas

Mil määral mõjutavad reklaamiseaduse nõuded teie tegevusi?

Tarbijakrediidi reklaam peab seaduse järgi olema vastutustundlik ning tasakaalustatud ega tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks ning kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. Krediidiandjana me järgime väga kindlalt, et tarbijatele edastatavad sõnumid oleksid kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõtetega. Piiratud turutingimused sunnivad aga olema ideedes ja sõnumites loomingulisemad kui ettevõttes, mille reklaame seadusega ei piirata ja mina näen seda kui põnevat väljakutset. 

Kuidas on seadused mõjutanud teie ettevõtte reklaamikeelt?

Tänased reklaamipiirangud tarbijakrediidile ja finantsteenusele lubavad sisuliselt teha vaid brändingureklaami, kuid seda, et krediidiandjate pakutavad tooted on näiteks võrreldes kommertspankadega igati konkurentsivõimelised ja kohati isegi soodsamad, me kliendile selgitada ei saa. Oleme valinud suuna, kus näitame kliendile meie ettevõtte väärtusi, milleks on kiirus, kvaliteet ja paindlikkus. 

Raha24 brändi väärtusi kannab edasi meie brändisaadik Saskia Alusalu, kes valiti 2018. aastal ka parimaks naissportlaseks. Oleme Saskiaga ühel meelel, et ükski suurepärane tulemus ei tule ilma järjepideva töö ja tugeva pingutuseta. 

Mida tahate oma kommunikatsioonitegevustes kliendile öelda?

Oleme viinud läbi mitmeid finantskirjaoskuse teemalisi küsitlusi ning uurinud muuhulgas, mitu päeva enne palgapäeva saab Eesti inimestel tegelikult palk otsa. Uuringutest selgus, et kolmandik eestimaalasi ei vea palgaga kuu lõpuni välja ja kõige rohkem on neid, kel jagub sissetulekut vaid kuu esimeseks kolmeks nädalaks. Rahalisi sääste on 42 protsendil elanikest ja nendest vaid 15 protsenti ei pea sealt kuu lõpus finantse juurde näpistama. Olenemata leibkonna sissetulekust, elukohast või vanusegrupist peab 79 protsenti inimestest kõige kulukamaks pühaks jõule ning vaid kuus protsenti vastanutest jaanipäeva.

Üldiselt võib öelda, et Eesti inimesel läheb täna keskmisest paremini, palk on tõusnud ajaloo kõrgeimale tasemele, kuid raha säästmisele endiselt ei mõelda – mida suurem palk, seda suuremad kulud. Noored ei usu ei pensionisambasse ega sukasäärde kogumisse. Pigem loodetakse majanduse edasisse positiivsesse arengusse ja soovitakse tarbida, reisida ning lihtsalt elu nautida. Vanemad inimesed on seevastu finantsteadlikumad. Seda näitavad nii meie poolt läbi viidud uuringute tulemused kui ka hiljuti avaldatud doktoritöö samal teemal. Näiteks leidis töö autor, et ka heade rahateadmistega inimesed langetavad kehvasid finantsotsuseid ning seda hoolimata heast haridusest ja sissetulekust.

Oleme oma kommunikatsiooni toonud teadliku ja targa tarbimise, tuletades klientidele meelde, et laenu võtmine peab alati olema teadlik otsus.  

Mis on finantsmaailma turunduses täna kõige kuumemad teemad?

Hiljuti tõstatus tarbimislaenude reklaamipiirangute leevendamise eelnõu, mille jõustumine võimaldaks meil klientidele avalikult ja ilustamata rääkida pakutavate toodete ja teenuste omadustest ja eelistest. Praktikas ei võimalda tänased reklaamipiirangud tarbijakrediidi tarbijal reklaamitavaid krediiditooteid ega nende pakkujaid piiratud teabe tõttu aga objektiivselt hinnata.

Reklaamiseaduse muutmine mõjutab kindlasti nii finantsmaailma turundustrende kui reklaamiturgu ja laiemalt kogu meediat. Kui piirangud kehtestati, hindas TNS Emor, et Eestis tegutsevad kommertsjaamad kaotavad selle tulemusel aastas vähemalt 3,6 miljonit eurot reklaamitulu. Küsimus on, kas piirangute leebumisel liigub see raha tagasi traditsioonilistesse kanalitesse või võtavad Google ja Facebook need read turunduseelarvetes endale.

Oluline on siinkohal ära märkida, et seaduse jõustumisel ei tohi ka edaspidi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Nii et see väljakutse jääb.  

Kuidas sa finantsmaailma sattusid ja kas sektori reklaamipiirangud sind ei hirmuta, sinu loovusele piiravalt ei mõju?

Võtsin BB Finance poolt pakutava turundusjuhi tööpakkumise vastu, kuna olen varasemalt töötanud samuti lühiajalist tarbijakrediiti pakkuva ettevõtte turundajana Inglismaal. Sektori eripäradega olin seega juba varasemalt tuttav ja tundsin, et saan Raha24 jt grupi brändide arendamiseks kaasa tuua varasemalt kogutud kogemustepagasi. Ka Inglismaal kehtivad finantsteenuste reklaamimisele sarnased piirangud ja regulatsioonid, mistõttu olemuselt ei ole reguleeritud turutingimustes töötamine mulle uus ja hirmutav. Olen väga hästi kursis, kuidas, kus ja mida öelda tohib ning kuidas piiratud kommunikatsiooniga kliendile lähedale jõuda.

Silja Oja, Turundajate Liit