ETKALiga liitus üritusturundusagentuur Must Events 

Üritusturundusagentuur Must Events astus Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride
Liidu (ETKAL) liikmeks.


Agentuuri strateegilise partneri Henrik Raave sõnul oli ETKALisse astumine oluline. “Usume, et meil on kogemusi ning teadmisi, et valdkonna arengusse sisuliselt panustada. “Must Events” on kiire kasvu faasis. Oleme oma esimese intensiivse tegevusaasta jooksul teinud mitmeid keerukaid töid ning meie arengusoovid on ambitsioonikad,” ütles Raave.

ETKAL on turunduse ja kommunikatsiooniteenuseid pakkuvate äriühingute (reklaami-, meedia-, disaini-, digitaal-, suhtekorralduse-, üritusturundusfirmade) ühendus.
Liidu eesmärk on liikmete ühishuvide esindamine, suhtlemine riigi- ning kohalike omavalituse asutustega, liikmesettevõtete teenuskvaliteedi parandamine ja ühtlustamine ning klientide konkurentsivõime parandamine.

 

Kõiki Eestis turunduskommunikatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid ühendav liit asutati 2013. aastal. ETKALi eelkäijateks võib lugeda 1998. aastal asutatud Eesti Reklaamiagentuuride Liitu ja 2005. aastal asutatud Üritusturundusagentuuride Liitu.

Kutsume ETKALiga liituma agentuure, kelle jaoks on oluline sektori areng ning tahavad ise ka kaasa rääkida!

 
Lisainfo
Lola Tehver
Tegevjuht
Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit

Kõik uudised