Turundajate Liidu integreeritud loo jutustamise meistriklass ja töötuba

Integreeritud loo jutustamise meistriklassi ja töötoa viivad läbi kaks AdventureLAB eksperti Taanist, kes praktiseerivad koolitusel õpetatavat igapäevaselt. Esimesel päeval toimub meistriklass, kus osalejad tutvuvad loo jutustamise põhimõtete ja narratiivide kasutusvõimalustega erinevatel platvormidel. Vaatame kaugemale paberist ja kõrgemale ekraanist, uurime, mida loo jutustamine tänapäeval tähendab ja kuidas integreeritud loo jutustamine võib muuta loo mitmedimensiooniliseks ja -kihiliseks kogemuseks selle kuulajaskonna jaoks. Teisel päeval toimub töötuba, kus sukeldume sügavamale narratiivide konstrueerimisse ja disainimisse. Töötame gruppides, kasutades esimesel päeval omandatud teadmisi. NB! Töötoas osalemise eelduseks on, et esimese päeva meistriklass on läbitud.

KES KOOLITAB? 

Klaus Sommer Paulsen 

AdventureLAB-i looja ja juht. On tegelenud loo jutustamise ja meediaga rohkem kui 30 aastat, digitaalse multimeedia ja kogemuste disainimisega alates 1990ndate keskpaigast. Lisaks oma tööle disaineri ja kontseptsiooniarendajana on ta veerand sajandit tegelenud bakalaureusetaseme tudengite ja valdkonna professionaalide õpetamisega, andes enda välja töötatud ainulaadset kursust “Temaatiline meelelahutus Skandinaavias”. Ta on VIA UC Filmi hariduskomitee juht ja platvormideülese loo jutustamise ja produtseerimise programmi eestvedaja. Lisaks on ta Temaatilise Meelelahutuse Assotsiatsiooni rahvusvahelise juhatuse liige.


Ecaterina Capatina

Töötab AdventureLAB-is kontseptsiooniarendajana, keskendudes loo ja selle kogemuse integreerimisele. Tegeleb oma töös palju kogemusturundusega. Assisteerib Klausi koolitusel.


1. PÄEV INTEGREERITUD LOO JUTUSTAMISE MEISTRIKLASS 

Aeg: 5. juunil 2019 kell 10:00-15:00, lõunapaus kell 12:00-13:00

Asukoht: Nordic Hotel Forum, saal Capella (Viru väljak 3, Tallinn, vaata kaardil)

Osalejaid: 80

Osalustasu: Turundajate Liidu liikmele 99 €+km, tavahind 129 €+km

Töökeel: inglise keel

Päev on jaotatud kaheks osaks, millest esimese läbivaks teemaks on taipamine ja inspiratsioon. Räägime loo jutustamise minevikust, olevikust ja tulevikust; kuulajaskonnast ja sihtrühmast; modaalsusest (kuidas miski on, näib või kuidas sellest mõeldakse), kogemustest ja vigadest. Päeva teine osa keskendub disainile ja rakendusele. Teemaks integreeritud loo jutustamise disain: lugu, kogemus, tehnoloogia, x-faktor. 

 • Loo jutustamise võim

Kõik tekstid ei ole lood ja kõik lood pole ühetaolised. Tutvume loo jutustamise võtmeelementide ja nende kasutusvõimalustega ning saame aru, mille poolest erineb hea loo jutustamine sellest, mida enamus ettevõtteid oma kommunikatsioonis tänapäeval teeb.  

 • Loo jutustamine uutes narratiivsetes dimensioonides

Tehnoloogia ja erinevad platvormid on toonud loo jutustamisse uusi dimensioone, lisanud võimalusi levitada lugu platvormideüleselt ja mõjutanud suhtlusvõimalusi sihtrühmaga. Uurime erinevaid formaate ja tähendusi, sh interaktiivset, modulaarset, platvormideülest mittelineaarset loo jutustamist. Tutvume elavate lugudega, mida ei kammitse ei trükimaht ega eetriaeg, kuid mis võivad samas hõlmata mõlemat.

 • Kuulajaskond ja selle eripärad

Saame teada, milline on tänapäevane kuulajaskond, kuidas ta käitub ja mil moel lõpuks loo üle kontrolli võtta võib.

 • Lugude disainimine vastavalt kontekstile

Lugudel on nii kuulajaskonnale vastav funktsioon kui ka keskkond, mida on tähtis silmas pidada, kui tegemist pole lihtsalt loo jutustamise, vaid selle disainimisega. 

 • Loo jutustamise oskus kaasaegse turundaja jaoks

Lood väljendavad ja kannavad endas kultuuri, sh ärikultuuri. Integreeritud loo jutustamine oma mitmekesisuses ähmastab piire loo jutustaja ja loo kuulaja vahel ja annab võimaluse ühisloominguks.

 • Uued võimalused brändiloo jutustamiseks

Saame teada, kuidas lugude jutustamine avab brändidele uusi võimalusi suhete loomiseks oma sihtrühmaga, selle kaasamiseks ja seeläbi kogemuste pakkumiseks.

 • Kuidas loo jutustamine võib tõsta sotsiaalmeedia turunduse kõrgemale selle massimeedia kuvandist?

Omavahel seotud, samas teineteisest mitte sõltuvate lugude jutustamine võimaldab tekitada kuulajaskonnaga mitmeid erinevaid kokkupuutepunkte. Siit järgmine samm on kuulajate endi seotud lood ja võimalused, mis brändidele läbi interaktiivsuse ja avatuse online keskkondades tekivad.

See on osaliselt interaktiivne session, kus osalejatelt eeldatakse valmidust kaasa lüüa.

2. PÄEV INTEGREERITUD LOO JUTUSTAMISE TÖÖTUBA

Aeg: 6. juunil 2019 kell 10:00-16:00, lõunapaus kell 12:00-12:40 ja kohvipaus kell 14:10-14:30

Asukoht: Nordic Hotel Forum, saal Capella (Viru väljak 3, Tallinn, vaata kaardil)

Osalejaid: 30

Osalustasu: Töötoas osalemise eelduseks on meistriklassi läbimine 5. juunil. Mesitriklass ja töötuba Turundajate Liidu liikmele paketina hinnaga 199 €+km, mitteliikmele 259 €+km

Töökeel: inglise keel

Sukeldume sügavamale narratiivide konstrueerimisse ja disainimisse. Töötame gruppides, kasutades esimesel päeval omandatud teadmisi.

 • Strateegia

Paneme paika, mida oma integreeritud loo jutustamisega saavutada tahame.

 • Kontseptsioon

Loome oma integreeritud loole kontseptsiooni.

 • Lava

Otsustame, kus meie sihtrühm lugu kogema hakkab.

 • Lugu

Paneme paika loo temaatika ja süžee, tegeleme selle elementide kogemusteks “tõlkimisega”.

 • Kogemus

Disainime loopõhise kogemuse.

 • Testimine

Testime oma lugu teiste koolitusel osalejate peal.

 • Hindamine

Hindame oma loo tugevusi ja nõrkusi. 

Töötuba saab olema intensiivne, haarav ja tõsiselt naljakas. See annab osalejatele oskusi ja tööriistu, millega lahendada turundusprojektide ja / või klientidega kaasnevaid väljakutseid.

Ühest ettevõttest on oodatud osalema mitu inimest, nii on näiteks 4 inimese osalemise puhul võimalik moodustada neist eraldi grupp, kes lahendab töötoas oma ettevõtte spetsiifilist probleemi. NB! Töötoas osalemise eelduseks on, et esimese päeva meistriklass on läbitud.

Kõik osalejad, kes võtavad osa mõlemast päevast, saavad Turundajate Liidult soovi korral diplomi.

REGISTREERIMINE

Koolitusel osalemiseks on kaks võimalust – esimesel päeval toimub meistriklass, kus 80 osalejat tutvuvad loo jutustamise põhimõtete ja narratiivide kasutusvõimalustega erinevatel platvormidel.  Teisel päeval toimub töötuba, kus 30 osalejat  sukelduvad sügavamale narratiivide konstrueerimisse ja disainimisse. Töötame gruppides, kasutades esimesel päeval omandatud teadmisi. Töötoas osalemise eelduseks on, et esimese päeva meistriklass on läbitud

Registreerimine on avatud 3. juunini. Osalemise eelduseks on osalustasu maksmine hiljemalt  4. juuniks. Kui oled registreerunud ja ei saa kahetsusväärselt osaleda, kirjuta palun info@turundajateliit.ee. Kui teatad mitteosalemisest hiljemalt 29. maiks, tagastame osalustasu terves ulatuses. Kui teavitad meid hiljem, ei saa me osalustasu tagastada ning väljastatud arve kuulub tasumisele, kuid võid enda asemel teise osaleja saata.

OSALUSTASU


 • Meistriklass 5. juunil: Turundajate Liidu liige 99 €+km, tavahind 129 €+km
 • Meistriklass 5. juunil ja töötuba 6. juunil: Turundajate Liidu liige 199 €+km, tavahind 259 €+km
Korraldus ja lisainfo:

Signe Kõiv
Tegevjuht
Turundajate Liit
+372 5023 456
signe@turundajateliit.ee