Sotsiaalmeedia strateegiline konsultant

 • Sotsiaalmeedia

Tule liitu Eesti enim rahvusvahelisi auhindu võitnud PR agentuuriga! Kui sind inspireerivad väljakutsed ning oled varasema sotsiaalmeedia valdkonna kogemusega, siis meie otsing on mõeldud just sulle! 

Otsime oma sotsiaalmeedia tiimi strateegilist konsultanti!

Agentuuritöö pakub mitmekülgset tööd ja põnevaid tööpäevi.Oleme partneriks Eesti ja rahvusvaheliselt hinnatud ettevõtetele, nii alustavatele idufirmadele kui juba edulooks kasvanud ettevõtmistele. Kui sul on varasem valdkondlik töökogemus ning oskus ja huvi teostada laiapõhjalist  sotsiaalmeedia kommunikatsiooni ning luua ja ellu viia edukaid  kampaaniaid, siis anna endast märku! Meeskonnatöö nautimine ja ka iseseisva vastutuse võtmine on tiimisiseselt kõrgelt hinnatud.

Initsiatiivikus, ajaplaneerimine, sektori arengutega kursis olemine, uutest võimalustest huvitumine ja aktuaalsete teemadega n-ö klikkimine ning  tiimikaaslastega arvestamine on loomulik osa igast tööpäevast. 

Sinu agentuuri tööpäev sisaldab:

 • C2C, B2C ja B2B sotsiaalmeedia strateegiate loomist;
 • tegevusplaanide loomist ja eelarvete planeerimist;
 • erinevates formaatides sisuloomet nii eesti kui inglise keeles;
 • sotsiaalmeedia-valdkonna alast konsulteerimist;
 • nutikate lahenduste väljatöötamist ja lahenduste leidmist ka olukorras, mis esmapilgul võivad takistusena tunduda;
 • tihedat koostööd digiturundustiimi ning kommunikatsiooni konsultantidega.

Ootame, et sul on:

 • vähemalt 3-aastane valdkondlik töökogemus ning eriala toetav kõrgharidus;
 • huvi tehnoloogia-, kinnisvara-, finants-, kaubandus- ja tööstusvaldkonde vastu, kuid sa ei pelga ka pehmemaid teemasid;
 • hea arusaam erinevate sotsiaalmeedia platvormide eripäradest ning võimalustest, sh reklaamihaldusest;
 • tugev projektijuhtimise oskus ning võimekus aega planeerida ning tähtaegadest kinni pidada;
 • valdad kõrgtasemel eesti ja inglise keelt.

Tundsid end ära? Saada enda CV ja kaaskiri