Senior Project Manager

 • Tallinn
 • TULI liige

Zavob otsib oma meeskonda vähemalt kolmeaastase kogemusega PROJEKTIJUHTI, kelle teadmised 360° kampaaniatest ja tasemel digikogemus aitavad agentuuril edukalt alistada uusi väljakutseid. Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri

Sinu peamiseks ülesandeks on töötada 360° kampaaniatega, mis sisaldavad nii OOH lahendusi, teleklippe kui ka sotsiaalmeedia tegevusi ja digikanaleid Eestis ja Baltikumis.  

Selleks vajame varasemat suurte projektide juhtimise kogemust täisulatuses alates kliendibriifist kuni lõpptulemuseni.

Oma missiooni meie juures saad alustada juuni lõpus.

SINU TÖÖÜLESANDED

 • Tagada erinevate osapoolte veatu koostöö nii agentuuri sees kui ka väljas.
 • Olla võtmekontakt nii Eesti kui ka rahvusvahelistele klientidele.
 • Tagada projektide õigeaegne valmimine ja eelarves püsimine.
 • Tagada projekti jaoks vajalik tiim ja ressursid.
 • Hallata projekti ulatuse, tähtaegade ja eelarvega seonduvaid muudatusi ning neist tulenevaid riske.
 • Näha uusi ärivõimalusi, luua tugevaid kliendisuhteid ja tuua agentuurile uusi kliente.
 • Pakkuda enda tegijaid” ideid.


NÕUDMISED KANDIDAADILE

 • Vähemalt 3-aastane projektijuhtimise kogemus agentuuris või sarnasel alal
 • Emakeeleks eesti keel ja ideaalne inglise keele oskus
 • Proaktiivne, lahendusele orienteeritud ja loovalt mõtlev
 • Suurepärane suhtlemisoskus nii kõnes kui kirjas
 • Iseseisev, nõudlik ja suurepäraste organiseerimisoskustega
 • Võimekus juhtida erineva suurusega tiime võiduka tulemuseni
 • Osav suhtluses klientidega


KASUKS TULEB

 • Varasem kogemus FMCG-kliendiga
 • Müügikeskne mõtteviis


AGENTUURIST
Ülemaailmsesse võrgustikku kuuluv 15 töötajaga reklaamiagentuur